Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2014 · Volume 7 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

NiLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN, ÖZGE BAŞÖREN, PINAR EKINGEN AND HÜSEYIN ALI BOLAT

75 - 155

Assessment of the land use effects in Yeşilırmak River Basin by determining water quality and Yeşilırmak river-specific biotic index (Y-BMWP):
II. Evaluation with biological methods by using benthic macroinvertebrates and updated Y-BMWP


Yeşilırmak Nehri Havzası’ndaki arazi kullanım etkilerinin su kalitesinin değerlendirilmesiyle belirlenmesi ve Yeşilırmak Nehri’ne özgü biyotik indeks (Y-BMWP):
II. Taban büyük omurgasızları kullanılarak biyolojik yöntemlerle değerlendirme ve güncel Y-BMWP