Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi
December 2008 · Volume 1 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119