Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Current Issue


June 2022 · Volume 15 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

BEYHAN TAŞ AND TALHA GİRAY DALKIRAN

1 - 20

Investigation of the Effect of Zero-Valent Iron Nanoparticle on Chlorella sp. Growth in Autotrophic, Mixotrophic and Heterotrophic Cultures


Sıfır Değerlikli Demir Nanopartikülünün Ototrofik, Miksotrofik ve Heterotrofik Kültürlerde Chlorella sp. Büyümesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması


GAZEL BURCU AYDIN, OKAN YELER AND BELGİN ÇAMUR-ELİPEK

21 - 30

Seasonal landscape plant irrigation water quality in parks and gardens: The case study of Edirne Province


Park ve bahçelerdeki mevsimlik peyzaj bitkisi sulama suyu kalitesi: Edirne İli örneği