Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2019 · Volume 12 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

SERDAR UZAR AND HİLAL AYDIN

1 - 22

Dinoflagellate cysts and their ecological importance in marine ecosystems


Dinoflagellat kistleri ve denizel ekosistemlerdeki ekolojik önemi


SEMİH KALE AND ADEM YAVUZ SÖNMEZ

23 - 37

Trend Analysis for streamflow of Devrekani Stream (Turkey)


Devrekani Çayı’nın (Türkiye) nehir akışının Trend Analizi