Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2008 · Volume 1 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, MUZAFFER DÜGEL AND SÖNMEZ GİRGİN

1 - 16

Determination of indicator genera of benthic macroinvertebrate communities in running waters in western Turkey

Türkiye’nin batısındaki akarsularda bulunan bentik makroinvertebrat komünitelerine ait indikatör cinslerin belirlenmesi

GORAZD URBANIC 

17 - 26

Redelineation of European inland water ecoregions in Slovenia

Slovenya sınırları içinde kalan Avrupa iç su ekolojik bölgelerinin yeniden tanımlanması

NİLGÜN KAZANCI AND ÖZGE ERTUNÇ

27 - 36

On the Simuliidae (Insecta, Diptera) Fauna of Turkey

Türkiye Simuliidae (Insecta, Diptera) Faunası üzerine araştırmalar

NİLGÜN KAZANCI AND SÖNMEZ GİRGİN

37 - 44

Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera (Insecta) Fauna of Ankara Stream (Turkey)

Ankara Çayı’nın Ephemeroptera, Plecoptera ve Odonata (Insecta) Faunası

SÖNMEZ GİRGİN AND NİLGÜN KAZANCI

45 - 52

A Study on the Trichoptera (Insecta) Fauna of Ankara Stream

Ankara Çayı’nın Trichoptera (Insecta) Faunası üzerine bir çalışma

NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

53 - 72

Research on Ephemeroptera (Insecta) Fauna of Yedigöller National Park (Bolu, Turkey): water quality and reference habitat indicators

Yedigöller Milli Parkı (Bolu, Türkiye) Ephemeroptera (Insecta) Faunası Üzerine Bir Araştırma: Su Kalitesi ve Referans Habitat İndikatörleri