Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2011 · Volume 4 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

HALE SAYBAŞILI AND FATİH AKKENTLİ

1 - 16

Rotenone is a pesticide controlling the habitat quality of aquatic ecosystems and has a negative impact on neuron activity


Sucul ekosistemlerin habitat kalitesini kontrol eden bir pestisit olan rotenon ve sinir aktivitesi üzerindeki baskılayıcı etkisi


NAİME ARSLAN, CEM TOKATLI, ARZU ÇİÇEK AND ESENGÜL KÖSE

17 - 28

Determination of some metal concentrations in water and sediment samples in Yedigöller Region (Kütahya)

Yedigöller (Kütahya) bölgesinde su ve sediment örneklerinde bazı metal seviyelerinin belirlenmesi

GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

29 - 46

Assessment of benthic macroinvertebrate communities of some sites at Kelkit Stream and its tributaries (Yeşilırmak River Basin, Turkey) with application of cluster analysis

Kelkit Çayı ve yan kolları (Yeşilırmak Nehri Havzası, Türkiye) üzerinde belirlenen bazı istasyonların taban büyük omurgasız komünitelerinin kümeleme analizi ile değerlendirilmesi

NİLGÜN KAZANCI

47 - 58

Species records of order Odonata (Insecta) and their habitat quality from Turkey

Türkiye’den Odonata (Insecta) tür kayıtları ve habitat kaliteleri

NİLGÜN KAZANCI

59 - 62

Record of Siphlonurus aestivalis (Eaton, 1903) (Insecta: Ephemeroptera) swarms within surroundings of Beyşehir Lake (Turkey) and its habitat properties