Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2017 · Volume 10 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

73 - 80

Habitat characteristics of some Simuliidae (Insecta, Diptera) species


Bazı Simuliidae (Insecta, Diptera) türlerinin habitat özellikleri


EBRU ÇELEN

81 - 88

Inquiring into the relationship of Spiroplasma bacteria with non-marine ostracods


Spiroplasma bakterisinin tatlı su ostrakodlarıyla olan ilişkisinin sorgulanması


EBRU ÇELEN, OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU, MEHMET YAVUZATMACA AND DERYA AKDEMİR

89 - 98

No evidence for Wolbachia in ostracods (freshwater crustacean) from Turkey


Türkiye'deki ostrakodlarda (tatlısu crustacea) Wolbachia için kanıt yok


OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU AND OZAN YILMAZ

99 - 105

Seasonal changes of ostracods in troughs (Bolu, Turkey)


Yalak ostrakodlarının (Bolu, Türkiye) mevsimsel değişimleri