Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


December 2011 · Volume 4 · Issue No. 2
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI AND GENCER TÜRKMEN

63 - 72

Habroleptoides kavron sp. n., a new species (Ephemeroptera, Leptophlebiidae) from Eastern Black Sea Region (Turkey) with ecological notes


Doğu Karadeniz Bölgesi’nden (Türkiye) bir yeni tür, Habroleptoides kavron sp. n. (Ephemeropterai Leptophlebiidae) ve ekolojik özellikleri


ÖZGE ERTUNÇ BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

73 - 86

The distributional of Simuliidae (Insecta, Diptera) species in some streams of Yedigöller National Park (Bolu, Turkey)

Yedigöller Milli Parkı’nda (Bolu, Türkiye) bulunan bazı akarsularda Simuliidae türlerinin dağılımına ait veriler

NİLGÜN KAZANCI

87 - 98

Characteristics of Odonata (Insecta) fauna of Köyceğiz-Dalyan Special Enviromental Protected Area (SEPA) and its consevation

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’nin Odonata (Insecta) faunasının özellikleri ve korunması

GENCER TÜRKMEN AND NURCAN ÖZKAN

99 - 114

Larval Ephemeroptera records from Marmara Island and Kapıdağ Peninsula (North-Western Turkey) with new record of Baetis milani Godunkoi Prokopov & Soldan 2004

Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası’ndan (Kuzey Batı Türkiye) larval Ephemeroptera kayıtları ile yeni kayıt, Baetis milani Godunko, Prokopov & Soldan 2004

AZIZ DEVECİ, MUZAFFER DÜGEL AND OKAN KÜLKÖYLÜOĞLU

115 - 130

Zooplankton of Lake Sünnet (Bolu, Turkey) and determination of some environmental variables


Sünnet Gölü (Bolu, Türkiye) Zooplanktonu ve Bazı Çevresel Değişkenlerin Belirlenmesi


NİLGÜN KAZANCI, BAŞAK ÖZ, GENCER TÜRKMEN AND ÖZGE ERTUNÇ BAŞÖREN

131 - 138

Contributions to aquatic fauna of a Biodiversity Hotspot in Eastern Blacksea Region of Turkey with records from runningwater interstitial fauna


Akarsu interstitial fauna kayıtları ile Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası sucul faunasına katkılar