Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2016 · Volume 9 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

1 - 16

Water quality assessment of Fırtına Stream by using various macroinvertebrate-based metrics and physico-chemical variables 


Fırtına Deresi’nin su kalitesinin fiziko-kimyasal değişkenler ve taban büyük omurgasızlarına dayalı metrikler kullanılarak değerlendirilmesi


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

17 - 36

Habitat quality assessment of streams in Altindere Valley (Trabzon, Turkey) by using physico-chemical variables and various biotic indices based on benthic macroinvertebrates


Altındere Vadisi’ndeki akarsuların fiziko-kimyasal değişkenler ve çeşitli biyotik indeksler kullanılarak habitat kalitesinin değerlendirilmesi


DENİZ İNNAL, DUYGU AKDOĞANBULUT AND SİNAN MAVRUK

37 - 45

Occurrence of Hemigrammocapoeta culiciphaga (Cyprinidae) and its morphometry in the Seyhan River Estuary (Mersin-Turkey)


Seyhan Nehri Östarini (Mersin-Türkiye)’nde Hemigrammocapoeta culiciphaga (Cyprinidae)’nın varlığı ve morfometrisi


HÜSEYİN ALİ BOLAT,  NİLGÜN KAZANCI, ÖZGE BAŞÖREN, GENCER TÜRKMEN AND PINAR EKİNGEN

47 - 72

Aquatic Diptera (Insecta) fauna of streams in the Eastern Black Sea Region (Turkey) and their relationship with water quality


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan akarsuların sucul Diptera (Insecta) faunası ve su kalitesi ile ilişkileri