Hidrobiyolojik Araştırmalar Dergisi

Articles


June 2013 · Volume 6 · Issue No. 1
ISSN 1308-4119
Contents

NİLGÜN KAZANCI, GENCER TÜRKMEN, PINAR EKİNGEN AND ÖZGE BAŞÖREN

1 - 29

Preparation of a biotic index (Yeşilırmak-BMWP) for water quality monitoring of Yeşilırmak River (Turkey) by using benthic macroinvertebrates 


Yeşilırmak Nehri’nin su kalitesinin izlenmesi için taban büyük omurgasızları kullanılarak bir biyotik indeks (Yeşilırmak-BMWP) hazırlanması 


GENCER TÜRKMEN AND NİLGÜN KAZANCI

31 - 55

The key to the Ephemeroptera (Insecta) larvae in running waters of the Eastern Black Sea Basin (Turkey) with the new records


Doğu Karadeniz Havzası’ndaki (Türkiye) akarsularda bulunan Ephemeroptera (Insecta) larvalarının teşhis anahtarı ve yeni kayıtlar


FİGEN ESİN KAYHAN

57 - 68

Insecticides and defence mechanisms of aquatic organisms


İnsektisitler ve sucul organizmaların savunma mekanizmaları


NİLGÜN KAZANCI

69 - 80

The swarm of Ephoron virgo (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) as nuptial behaviour in Sakarya River (Turkey)


Sakarya Nehri’ndeki (Türkiye) Ephoron virgo (Oliver, 1791)’nun (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) üreme davranışı olarak sürü uçuşu


ÖZGE BAŞÖREN AND NİLGÜN KAZANCI

81 - 89

Additional species records of Simuliidae (Insecta, Diptera) fauna of Eastern Blacksea Region (Turkey)


Doğu Karadeniz (Türkiye) Simuliidae (Insecta, Diptera) faunasına ek tür kayıtları